Faq.


Algemene Voorwaarden PnP Security Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de […]

Algemene voorwaarden


Disclaimer voor www.pnpsecurity.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.pnpsecurity.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door PnP Security. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis […]

Disclaimer


Privacy Verklaring Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we […]

Privacy verklaring